Małżeństwo

-A A +A
Obraz: 

Teologia sakramentu Małżeństwa

 

Dwoje w jednym ciele

Bóg stworzył mężczyznę i kobietę na obraz i podobieństwo Swoje. Obydwoje mają tę samą ludzką naturę i mają się wzajemnie uzupełniać. Zostali powołani do przekazywania życia następnym pokoleniom. Nowe życie powinno być owocem wzajemnej miłości małżonków, będącej odblaskiem miłości Boga Stwórcy. Od początku dziejów ludzkości małżeństwo było rzeczą świętą.

Wielka tajemnica w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła

Już w Starym Testamencie przymierze Boga z ludem wybranym było porównywane do związku małżeńskiego. Małżeństwo jest również obrazem związku Chrystusa i Kościoła. Chrystus umiłował Kościół jak oblubienicę i umarł zań. Miłość ta jest płodna. Kościół bowiem stał się matką wszystkich odkupionych.
Wzajemne oddanie się Chrystusa i Kościoła jest wzorem prawdziwej miłości małżeńskiej, która polega na wzajemnym poświęceniu. Kobieta składa w ofierze swój wdzięk i potęgę swej miłości; mężczyzna poświęca swoją swobodę i wszystkie wysiłki, aby wybranej zgotować szczęśliwe życie. Do tej ofiary należy dołączyć wszystkie trudy i troski wspólnego życia i wychowania potomstwa. Dlatego jest życzeniem Kościoła, aby zawarcie małżeństwa łączyło się ze Mszą św., w czasie której nowożeńcy połączą swoją ofiarę z ofiarą Chrystusa Pana.

Przeszkody małżeńskie

Aby uchronić małżonków i ich potomstwo od doczesnych i nadprzyrodzonych szkód, Pan Bóg zakazał małżeństwa w pewnych okolicznościach. Z tych samych powodów Kościół ustanowił dalsze przeszkody małżeńskie. Niektóre z nich uniemożliwiają zawarcie ważnego małżeństwa, inne wymagają dyspensy, której Kościół udziela z ważnych przyczyn.

Zawarcie małżeństwa

Znakiem sakramentalnym małżeństwa jest wzajemne oświadczenie oblubieńców, że zawierają związek małżeński, złożone wobec upoważnionego kapłana i dwóch świadków. Szafarzami zatem tego sakramentu są sami nowożeńcy. W nadzwyczajnych wypadkach, a mianowicie w niebezpieczeństwie śmierci albo gdy przewiduje się, że przez długi okres nie będzie można dostać się do upoważnionego kapłana, nowożeńcy wolni od przeszkód mogą zawrzeć sakramentalny związek małżeński wobec dwóch świadków.

Łaski Sakramentu Małżeństwa

Małżonkowie otrzymują pomnożenie łaski uświęcającej oraz stałe prawa do łask uczynkowych potrzebnych w całym życiu małżeńskim do zachowania wzajemnej miłości i wychowania potomstwa. Dobre wypełnienie tych obowiązków jest dla małżonków środkiem wzrostu w miłości Bożej.